This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Sīkfails ir teksta fails, kuru vietnes serveris ievieto jūsu datora pārlūkprogrammā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat vietni. Sīkfailā ir unikāls kods, kas ļauj Novo Nordisk atpazīt jūsu pārlūkprogrammu, kad apmeklējat mūsu vietni (to sauc par “sesijas” sīkfailu) vai vēlāk, atkārtota apmeklējuma laikā (to sauc par “pastāvīgu” sīkfailu). Katrs sīkfails jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai ir unikāls. Sīkfailus var ievietot apmeklētās vietnes serveris vai partneri, kuri sadarbojas ar šo vietni, tie ir tā sauktie “trešo personu sīkfaili”. 

Sīkfaili parasti atvieglo un paātrina mijiedarbību starp lietotāju un vietni un palīdz lietotājam pārvietoties starp dažādām vietnes daļām. Sīkfailus var izmantot arī, lai padarītu vietnes saturu apmeklētājam atbilstošāku un pielāgotu to viņa personīgajām vēlmēm un vajadzībām. 

www.novonordisk.lv īpašnieks ir:

"NOVO NORDISK A/S" pārstāvniecība Latvijā

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

Tel. +371 7257577

Novo Nordisk izmanto sīkfailus, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti, saglabājot jūsu izvēles. Vietnē www.novonordisk.lv Novo Nordisk izmanto nepieciešamos sīkfailus, funkcionālos/izvēles sīkfailus, statistikas sīkfailus un mārketinga sīkfailus.

Nepieciešamie sīkfaili

Šie sīkfaili ir būtiski, lai varētu apmeklēt vietni un izmantot noteiktas tās daļas. Ja noraidīsiet šos sīkfailus, dažas vietnes funkcijas nedarbosies pareizi.  

Funkcionālie sīkfaili/izvēles sīkfaili

Funkcionālie/izvēles sīkfaili ir sīkfaili, kas atvieglo vietnes darbību un padara to apmeklētājiem patīkamāku. Tie nodrošina personalizētāku pārlūkošanas darbību. Piemēram, tie ir sīkfaili, kas atceras jūsu valodas izvēli. 

Analītiskie/statistikas sīkfaili

Mēs izmantojam analītiskos sīkfailus, lai vāktu informāciju par mūsu vietnes izmantošanu, lai uzlabotu tās saturu, pielāgotu to apmeklētāju vēlmēm un paaugstinātu apkalpošanas līmeni.

Mārketinga sīkfaili

Tie ir sīkfaili, kurus mēs izmantojam, lai piedāvātu jums personalizētus un atbilstošākus sludinājumus, lai noteiktu, cik reizes konkrētā reklāma jau ir parādīta, lai aprēķinātu konkrētās reklāmas kampaņas efektivitāti, lai izsekotu datus par iepriekšējiem apmeklējumiem un lai nodotu apkopotos datus iesaistītajām trešām personām, piemēram, reklāmdevējiem. Tos vietnē izmanto un jūsu ierīcē ievieto trešās personas. 

Lai izmantotu statistikas, funkcionālos un mārketinga sīkfailus vietnē www.novonordisk.lv, jāsaņem lietotāja piekrišana. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu sīkfailu izmantošanai. Informāciju par sīkfailu pārvaldību un sīkfailu izdzēšanu skatiet šīs Sīkfailu politikas 5. iedaļā. 

Novo Nordisk var izmantot trešo personu sīkfailus — tie ir sīkfaili, kurus lietotāja pārlūkprogrammā ievieto trešā persona, kas nav Novo Nordisk. Dati, kas tiek vākti, izmantojot trešo personu sīkfailus, nebūs pieejami Novo Nordisk, bet trešā persona tos apkopos un izmantos tikai saviem mērķiem. Novo Nordisk var, piemēram, iegult fotoattēlus un video saturu no tādām vietnēm kā, piemēram, YouTube. Rezultātā, kad apmeklējat Novo Nordisk vietni ar saturu, kas iegults no citām vietnēm, jums var tikt parādīti sīkfaili no šīm vietnēm. Novo Nordisk nekontrolē šo sīkfailu izplatīšanu. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā trešās personas izmanto sīkfailus, jums jāpārbauda attiecīgās vietnes.

Novo Nordisk izmanto sīkfailus, kas detalizēti aprakstīti vietnē www.novonordisk.lv sīkfailu reklāmkarogā. Sīkfailu reklāmkarogā varat atrast informāciju par sīkfaila nosaukumu, sīkfaila iestatītāju, sīkfailu aprakstu un laiku, kad sīkfaila termiņš beidzas. 

Jums ir jānorāda, vai atļaujat ievietot sīkfailus savā ierīcē, vai arī jāatspējo noteikta veida sīkfailu izmantošana. Ja nepiekritīsiet noteiktu sīkfailu izmantošanai, dažas vietnes funkcijas var nedarboties, vai arī, iespējams, nevarēsiet izmantot noteiktus pakalpojumus vietnēs. 

Ja vēlaties ierobežot vai bloķēt sīkfailu izmantošanu, jums ir jānorāda savas vēlmes, izmantojot vietnē parādīto sīkfailu reklāmkarogu. Varat arī ierobežot sīkfailu izmantošanu pārlūkprogrammas iestatījumos. Palīdzības funkcijai jūsu pārlūkprogrammā jāizstāsta, kā to izdarīt. 

Varat arī izvēlēties apmeklēt vietni www.aboutcookies.org, kurā ir pieejama visaptveroša informācija par to, kā tas izdarāms visdažādākajās pārlūkprogrammās. Tajā atradīsiet arī sīkāku informāciju par to, kā izdzēst sīkfailus no datora, kā arī vispārīgāku informāciju par sīkfailiem. Lai iegūtu informāciju par to, kā to izdarīt mobilā tālruņa pārlūkprogrammā, jums jāatver tālruņa rokasgrāmata.

Ņemiet vērā, ka sīkfailu ierobežošana var ietekmēt vietnes www.novonordisk.lv funkcionalitāti. 

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs automātiski apkopojam vispārīgu informāciju par jūsu datoru un tā atrašanās vietu, kā arī, ja nepieciešams, par vietni, no kuras esat nācis. Šo informāciju nevar izmantot, lai identificētu jūs kā indivīdu. Šī informācija tiek izmantota tikai apkopotā veidā, lai informētu mūs, no kurienes nāk mūsu apmeklētāji, ko viņi apskata un ar ko rīkojas, kā arī — kur tiek pavadīts visvairāk laika.

 

Ikreiz, kad mēs lūgsim jums personiski identificējamu informāciju, kuru var izmantot, lai identificētu jūs kā indivīdu, mēs lūgsim jūsu piekrišanu un vienmēr sniegsim paskaidrojumu par to, kāpēc mēs apkopojam šo informāciju, kā mēs to vācam, kā mēs to glabājam un kā mēs to plānojam apstrādāt un izmantot.

 

Mēs vāksim un glabāsim personīgi identificējamu informāciju tikai tam mērķim, kas norādīts vākšanas procesā. Kad mēs pabeigsim jūsu informācijas apstrādi norādītajam(-iem) mērķim(-iem), mēs to izdzēsīsim un iznīcināsim, lai nodrošinātu jūsu privātumu.

 

Daži dati, izmantojot sīkfailus, tiek vākti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm un šādiem mērķiem: mūsu vietnes un jūsu lietotāja pieredzes uzlabošana, mūsu vietnes statistikas mērķiem, funkcionāliem mērķiem, lai mūsu vietni varētu lietot un lai mēs varētu optimizēt vietnes izmantošanu mārketinga nolūkos. 

 

Attiecībā uz katru sīkfailu veidu, ko izmanto personas datu vākšanai noteiktiem mērķiem, Novo Nordisk apstrādā tos personas datus, kas savākti, izmantojot sīkfailus, tikai tiem konkrētajiem mērķiem, kuriem sīkfailu reklāmkarogā esat sniedzis piekrišanu. 

 

Visi jūsu personas dati tiks apstrādāti konfidenciāli un tiks izmantoti tikai saskaņā ar iepriekš minētajiem mērķiem.

 

Novo Nordisk var piesaistīt trešo personu kā pakalpojumu sniedzēju, un tam būs pieeja jūsu personas datiem, lai tos apstrādātu, un mēs varam pārsūtīt šos personas datus citām Novo Nordisk grupas struktūrām. 

 

Datu aizsardzības līmenis dažās valstīs ārpus EEZ neatbilst personas datu datu aizsardzības līmenim, kas pašlaik tiek piemērots un ieviests EEZ. Tāpēc mēs izmantojam šādus drošības pasākumus, kā to prasa likums, lai aizsargātu jūsu personas datus šādas pārsūtīšanas gadījumā:

  • Pārsūtīšana notiek uz Novo Nordisk vienību, uz kuru attiecas Novo Nordisk saistošie korporatīvie noteikumi, kas pieejami vietnē https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • ES Komisija uzskata, ka galamērķa valstīm ir pietiekams personas datu aizsardzības līmenis
  • Mēs esam noslēguši standarta līguma klauzulas par personas datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm. Klauzulu kopiju varat iegūt, sazinoties ar mums, kā aprakstīts 1. sadaļā.

 

Saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem jums ir šādas tiesības. Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Novo Nordisk: infolv@novonordisk.com

 

  • Jūs varat saņemt pārskatu par to, kādi personas dati mums ir par jums.
  • Jūs varat saņemt savu personas datu kopiju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
  • Jūs varat saņemt savu personas datu atjauninājumu vai labojumu.
  • Jūs varat savus personas datus izdzēst vai iznīcināt.  
  • Jūs varat likt mums apturēt vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi. 
  • Ja esat devis atļauju mums apstrādāt jūsu personas datus, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūsu atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
  • Jūs varat iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus. 

 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šīm tiesībām var būt ierobežojumi, atkarībā no apstrādes darbības konkrētajiem apstākļiem. Sazinieties ar mums, kā aprakstīts 1. iedaļā, iesniedzot jautājumus vai pieprasījumus saistībā ar šīm tiesībām. 

 

Uzziniet vairāk par mūsu nostāju attiecībā uz datu privātumu.