This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Rezultātā mūsu savākto informāciju var iedalīt divās galvenajās kategorijās:

a) apkopota apmeklētāju statistika;

b) identificējama personiskā informācija.

Mēs nesaistām apkopoto apmeklētāju statistiku ar personu identificējošu informāciju.

 Apkopota apmeklētāju statistika

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs automātiski apkopojam vispārīgu informāciju par jūsu datoru un tā atrašanās vietu, kā arī, ja nepieciešams, par vietni, no kuras esat nācis. Šo informāciju nevar izmantot, lai identificētu jūs kā indivīdu. Šī informācija tiek izmantota tikai apkopotā veidā, lai informētu mūs, no kurienes nāk mūsu apmeklētāji, ko viņi apskata un ar ko rīkojas, kā arī — kur tiek pavadīts visvairāk laika.

Informācija, kuru mēs vācam automātiski

 • Pirmās personas sīkfailu atbalsts (neatkarīgi no tā, vai jūs atļaujat mums ievietot sīkfailu datorā)
 • Apmeklētāja identifikators (to nodrošina sīkfails, kuru pēc iespējas ievietojam jūsu datorā)
 • Novirzītājs (t. i., no kurienes esat ieradies, piemēram, no google.com)
 • Apmeklējuma datums un laiks
 • Reģionālie un valodas iestatījumi (lai noteiktu, kurā valstī atrodaties)
 • Operētājsistēma (Windows, OS X, Linux, iOS, Android u. c.)
 • Pārlūkprogramma un tās versija (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari u. c.)
 • Ekrāna izšķirtspēja (1280x1024, 1024x768 u. c.)
 • JavaScript atbalst
 •  Java atbalsts
 • IP adrese (datora adrese internetā)
 • Jūsu skatītās lapas nosaukums
 • Jūsu skatītās lapas URL       

Identificējama personiskā informācija

Reizēm mums ir jāsavāc vairāk personas datu par jums. Iespējams, ka dažās mūsu vietnes sadaļās/ daļās jums būs jāreģistrējas, lai pieteiktos; mēs varam jums lūgt norādīt tādu informāciju kā jūsu vecums un nodarbošanās, lai labāk izprastu apmeklējuma mērķi un uzlabotu jūsu apmeklētāja pieredzi.

 Jebkurā gadījumā, ikreiz, kad mēs lūgsim jums personiski identificējamu informāciju, kuru var izmantot, lai identificētu jūs kā indivīdu, mēs vienmēr sniegsim paskaidrojumu par to, kāpēc mēs apkopojam šo informāciju, kā mēs to vācam, kā mēs to glabājam un kā mēs to plānojam apstrādāt un izmantot.

Mēs vāksim un glabāsim personīgi identificējamu informāciju tikai tam mērķim, kas norādīts vākšanas procesā. Kad mēs pabeigsim jūsu informācijas apstrādi norādītajam mērķim, mēs to izdzēsīsim un iznīcināsim, lai nodrošinātu jūsu privātumu.

Šajā vietnē mēs nevācam un neglabājam sensitīvus personas datus, kas attiecas uz jūsu veselību, etnisko izcelsmi, reliģisko vai politisko pārliecību utt. Retos gadījumos, kad mēs vēlamies savākt citus sensitīvus datus, mēs to darām, stingri ievērojot vietējos datu privātuma noteikumus.

Attiecīgā gadījumā mēs sniedzam bērniem norādes neiesniegt personas datus. Ja jūsu bērns ir iesniedzis personas datus un jūs vēlaties pieprasīt šādas informācijas izdzēšanu, sazinieties ar infolv@novonordisk.com.

Personas dati šajā vietnē tiek vākti tikai nepieciešamajā apjomā. Savāktie dati nekādos apstākļos netiek pārdoti trešām personām.

Mēs parasti apmaināmies ar informāciju tikai ar mūsu līgumpakalpojumu sniedzējiem un konsultantiem. Tomēr, lai izpildītu juridiskos pienākumus, aizsargātu Novo Nordisk, tās darbinieku un citu personu tiesības, īpašumu vai drošību, vai gadījumā, ja mēs pārdodam vai likvidējam kādu uzņēmuma vai aktīvu daļu, personas dati var tikt koplietoti. Jebkura šāda koplietošana notiks saskaņā ar datu privātuma noteikumiem.

Saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem jums ir šādas tiesības. Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar Novo Nordiskinfolv@novonordisk.com

 • Jūs varat saņemt pārskatu par to, kādi personas dati mums ir par jums.
 • Jūs varat saņemt savu personas datu kopiju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.
 • Jūs varat saņemt savu personas datu atjauninājumu vai labojumu.
 • Jūs varat savus personas datus izdzēst vai iznīcināt.  
 • Jūs varat likt mums apturēt vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi. 
 • Ja esat devis atļauju mums apstrādāt jūsu personas datus, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūsu atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
 • Jūs varat iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šīm tiesībām var būt ierobežojumi, atkarībā no apstrādes darbības konkrētajiem apstākļiem.

Sazinieties ar mums pa iepriekš norādīto e-pastu, iesniedzot jautājumus vai pieprasījumus saistībā ar šīm tiesībām. 

Vairāk par sīkfailu izmantošanu varat uzzināt mūsu Sīkfailu politikā.

Informatīvi mērķi

Novo Nordisk vietnē piedāvātais saturs ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem. Šī vietne nesniedz jums nekāda veida padomus vai ieteikumus, un to nevajadzētu izmantot par kāda lēmuma vai darbības pamatojumu. Jums ir ieteicams vērsties pie profesionāliem konsultantiem atbilstīgā jomā attiecībā uz jebkura konkrēta saturiskā aspekta piemērojamību. It īpaši nekas šajā vietnē nav uzskatāms par aicinājumu vai piedāvājumu ieguldīt Novo Nordisk vērtspapīros vai veikt darījumus ar tiem. Turklāt šajā vietnē ir pieejama īpaši atlasīta informācija par slimībām un to ārstēšanu. Šī informācija nav paredzēta kā medicīnisks ieteikums. Šī informācija neaizstāj veselības aprūpes speciālista ieteikumus. Ja jums ir kādas veselības problēmas vai rodas aizdomas par tām, jums jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Informācija tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”

Informācija šajā vietnē tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, un Novo Nordisk nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas, tostarp, bet neaprobežojoties ar netiešām garantijām attiecībā uz pieejamību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim vai pārkāpumu neesamību. Novo Nordisk nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz pilnīgumu, precizitāti, savlaicīgumu, pieejamību, funkcionalitāti un atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat tam, ka informācija tajā var būt nepilnīga vai nepareiza, vai neatbilstoša jūsu vajadzībām vai prasībām.

Atteikšanās no atbildības

Ne Novo Nordisk, ne mūsu satura nodrošinātāji nav atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīts ar jūsu piekļuvi šai vietnei vai nespēju tai piekļūt, vai ar jūsu paļaušanos uz jebkādu šeit sniegto informāciju. Novo Nordisk atsakās no jebkādas atbildības par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, ar sodu saistītiem un īpašiem vai citiem zaudējumiem, zaudētām iespējām, zaudētu peļņu vai jebkādu citu kaitējumu vai zaudējumiem. Šis ierobežojums attiecas arī uz bojājumiem vai vīrusiem, kas var ietekmēt jūsu datoriekārtu.

Saites uz citām vietnēm

Šī vietne satur saites uz citām vietnēm, kuras nepieder vai kuras nekontrolē Novo Nordisk; ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šo vietņu privātuma politikām un mēs tās nekontrolējam. Šis privātuma paziņojums attiecas tikai uz mūsu vietnē apkopoto informāciju. Mēs ļoti iesakām izlasīt privātuma paziņojumus visās jūsu apmeklētajās vietnēs, kurās tiek apkopota personiski identificējama informācija.

Vietnes, kurās ir saites uz mūsu vietni

Novo Nordisk neapstiprina vietnes, kurās ir saites uz Novo Nordisk vietnēm. Novo Nordisk neatbild par saturu, kas ievietots šajās vietnēs, vai par kontroli pār informāciju, kuru lietotāji var izvēlēties iesniegt šīm vietnēm.

Pārveidojumi

Novo Nordisk saglabā tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem pārveidot, izmainīt, aizstāt vai izdzēst jebkuru saturu vai ierobežot piekļuvi šai vietnei, vai pārtraukt tās uzturēšanu.

Autortiesības un satura izmantošana

Šīs vietnes saturs ir Novo Nordisk īpašums, un to aizsargā autortiesību noteikumi. Preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un produkti, kas tiek parādīti šajā vietnē, ir aizsargāti visā pasaulē, un nevienu no tiem nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas Novo Nordisk atļaujas. Jūs varat lejupielādēt šīs vietnes saturu, taču tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai. Nav pieļaujama šā satura pārveidošana vai tālāka reproducēšana. Saturu nekādā veidā nedrīkst kopēt vai izmantot citiem nolūkiem.

Jautājumu un komentāru izmantošana

Visi jautājumi, komentāri, ierosinājumi vai jebkura cita saziņa, tostarp idejas, izgudrojumi, koncepcijas, paņēmieni vai zinātība, ko jūs varat pārsūtīt uz šo vietni vai kā citādi nodot Novo Nordisk elektroniskā veidā vai ar citiem līdzekļiem, ir nekonfidenciāla un kļūs par Novo Nordisk īpašumu, kuru Novo Nordisk bez ierobežojumiem varēs izmantot jebkādā veidā un jebkuriem mērķiem, tostarp preču vai pakalpojumu izstrādei, ražošanai un/vai tirdzniecībai.

Regulējošie normatīvie akti

Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanu, kā arī tās saturu regulē un interpretē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Ja jums rodas kādi jautājumi par šo privātumu, sīkfailiem un juridiskajām atrunām, ja vēlaties iegūt ieskatu par jebkuriem personas datiem, kas mums ir par jums, vai ja jums rodas kādas bažas par to, kā Novo Nordisk izmanto jūsu personas datus, varat sazināties ar mums: infolv@novonordisk.com.