This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Lūdzu pievērsiet uzmanību!

Šajā sadaļā publicētā informācija par recepšu medikamentiem paredzēta tikai veselības aprūpes nozares speciālistiem. Novo Nordisk nenes atbildību sarežģījumu gadījumos, kas radušies, nespeciālistiem interpretējot vai nelietderīgi izmantojot šajā sadaļā publicēto informāciju par mūsu medikamentiem.

 

 

Ja Jūs esiet Veselības aprūpes specialists/e un vēlaties apskatīt lapas saturu, lūdzu ieklikšķiniet augstāk norādītajā vietā.

Atcelt